Disclaimer

Disclaimer van AppartementLeeuwarden

AppartementLeeuwarden is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementLeeuwarden, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementLeeuwarden zijn verbonden. AppartementLeeuwarden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementLeeuwarden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementLeeuwarden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementLeeuwarden worden aangeboden. AppartementLeeuwarden garandeert niet dat de op AppartementLeeuwarden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementLeeuwarden garandeert ook niet dat de op AppartementLeeuwarden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementLeeuwarden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementLeeuwarden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementLeeuwarden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementLeeuwarden. U vrijwaart AppartementLeeuwarden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementLeeuwarden.